06-38917579 info@volopvitaal.nl

Disclaimer 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Alle eigendomsrechten met betrekking tot tekst, beeld en logo van www.volopvitaal.nl en www.studio-refresh.nl, berusten uitsluitend bij Studio-Refresh. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio-Refresh is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of voor een eigen netwerk/ website te gebruiken. 

Studio-Refresh behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen. 

De product- of dienstnamen of logo’s van Studio-Refresh waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsnamen of geregistreerde merken van Studio-Refresh. Het ontbreken van een product- of dienstnaam of logo impliceert niet dat Studio-Refresh afstand doet van haar intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de betreffende naam of logo. 

AANSPRAKELIJKHEID 

De inhoud van www.volopvitaal.nl en www.studio-refresh.nl wordt met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Alle teksten zijn geschreven vanuit eigen ervaring en interesse, niet vanuit expertise of (wetenschappelijke)studie. Aan de inhoud van www.studio-refresh.nl kunnen geen enkele rechten en aansprakelijkheden ontleend worden. 

Studio-Refresh is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is door het gebruik van www.studio-refresh.nl. Studio-Refresh is niet verantwoordelijk voor de inhoud op sites waarnaar verwezen/gelinkt wordt. 

De inhoud die op dit moment op www.volopvitaal.nl en www.studio-refresh.nl staat is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd door de auteur.